را شن و ماسه از سنگ یا گرانیت را شن و ماسه از سنگ یا گرانیت