صنایع فولاد آهنی در آفریقا از کمربند نقاله استفاده می کنند