تولید کننده تجهیزات معدن در سال قبل از میلاد کانادا